Uchwała Nr XXII/229/2013 z dnia 06.11.2013 r.

 

Uchwała Nr XXII/229/2013 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2014