Uchwała Nr XXII/228/2013 z dnia 06.11.2013 r.

 

Uchwała Nr XXII/228/2013 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego