Uchwała Nr XXII/227/2013 z dnia 06.11.2013 r.

 

Uchwała Nr XXII/227/2013 z dnia 06.11.2013 r.  w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych