Uchwała Nr XXI/222/2013 z dnia 04.09.2013 r. - unieważniona

 

Uchwała Nr XXI/22/2013 z dnia 04.09.2013 r. w sprawie  Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zagórów na lata 2013 - 2017

Wieloletni program mieszkaniowym zasobem Gminy Zagórów na lata 2013 - 2017