Uchwała Nr XXI/218/2013 z dnia 04.09.2013 r.

 

Uchwała Nr XXI/218/2013 z dnia 4.09.2013 r. w sprawie Regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Gminie Zagórów

Regulamin targowiska"MÓJ RYNEK" w Gminie Zagórów