Uchwała Nr XX/216/2013 z dnia 05.08.2013 r.

 

Uchwa ła Nr XX/216/2013 z dnia 05.08.2013 r.  zmieniajaca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 213 - 2032

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Objaśnienia