Uchwała Nr XVIII/215/2013 z dnia 05.06.2013 r.

 

Uchwała Nr XVIII/215/2013 z dia 05.06.2013 r. w srawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów