Uchwała Nr XVIII/212/2013 z dnia 05.06.2013 r.

 

Uchwała Nr XVIII/212/2013 z dia 05.06.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Włodzimirów, oznaczonej numerem