Uchwała Nr XVIII/208/2013 z dnia 05.06.2013 r.

 

Uchwała Nr XVIIII/208/2013 z dnia 05.06.2013 r. w sprawie rozpatrzenia i  zatwwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zagórów za 2012 rok