Uchwała Nr XVII/203/2013 z dnia 19.04.2013 r.

 

Uchwała Nr XVII/203/2013 z dna 19.04.2013 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórow na lata 2013-2032