Uchwała Nr XVI/200/2013 z dnia 22.02.2013 r.

 

Uchwała Nr XVI/200/2013 z dnia 22.02.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów 

 

Załacznik Nr 1

Załącznik Nr 2