Uchwała Nr XVI/196/2013 z dnia 22.02.2013 r.

 

Uchwała Nr XVI/196/2013 z dnia 22.03.2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków stanowiacych fundusz sołecki