Uchwała Nr XVI/195/2013 z dnia 22.02.2013 r.

 

Uchwała Nr XVI/195/2013 z dnia 22.02.2013 r.  w sprawiewieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zagórów w latach 2013-2017