Uchwała Nr XVI/193/2013 z dnia 22.02.2013 r.

 

Uchwała Nr XVI/193/2013 z dnia 22.02.2013 r. w sprawie uchwalenia programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2013

 

Załacznik Nr 1 - Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2013