Uchwała Nr XVI/192/2013 z dnia 22.02.2013 r.

 

Uchwała nr XVI/192/2013  z dnia 22.02.2013 r. w sprawie uchwalenia Miejsko - GminnegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2013 r.