Uchwała Nr XV/191/2012 z dnia 28.12.2012 r.

 

Uchwała Nr XV/191/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskieji Komisji na 2013 rok