Uchwała Nr XV/184/2012 z dnia 28.12.2012 r.

 

Uchwała Nr XV/184/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów