Uchwała Nr XV/180/2012 z dnia 28.12.2012 r.

 

Uchwała Nr XV/180/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032

Objaśnienia

WPF 1

WPF 2

WPF 3

WPF 4

WPF 5

WPF 6

WPF 7

WPF 8