Uchwała Nr XV/176/2012 z dnia 28.12.2012 r.

 

 Uchwała Nr XV/176/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 2..

Załącznik NNr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 

Załącznik Nr 7.

Załącznik Nr 7..

Załącznik Nr 7...

Załącznik nr 7....