Uchwała Nr XIV/172/2012 z dnia 23.11.2012 r.

 

Uchwała Nr XIV/172/2012 z dnia 23.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2012 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załacznik Nr 1

Załacznik Nr 2.

Załacznik Nr 2

Załącznik Nr 3.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6..

Załącznik N 6.

Załacnik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załacznik Nr 8