Uchwała Nr XIV/171/2012 z dnia 23.11.2012 r.

 

 

Uchwała Nr XIV/171/2012 z dnia 23.11.2012 r. zmianiająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i miasta Zagórów na lata 2012-2032

 

Objaśnienia

 

ZAŁĄCZNIKI:

WPF 1

WPF 2  

WPF 3

WPF 4

WPF 5

WPF 6

WPF 7

 

Wykaz Przedsięwzięć:

Nr 1,

Nr 2,

NR 3,

Nr 4,

Nr 5,

Nr 6