Uchwała Nr XIV/170/2012 z dnia 23.11.2012 r.

 

Uchwała nr XIV/170/2012 z dnia 23.11.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnosć Gminy Zagóów, położonej w m. Łazińsk Pierwszy, oznaczonej numerem działki 73 /1