Uchwała Nr XIV/167/2012 z dnia 23.11.2012 r.

 

Uchwała Nr XIV/167/2012  z dnia 23.11.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat