Uchwała Nr XIV/165/2012 z dnia 23.11.2012 r.

 

 

Uchwąła Nr XIV/165/2012 z dnia 23.11.2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, stnowiacego własnoąść gminy Zagórów