Uchwała Nr XIV/164/2012 z dnia 23.11.2012 r.

 

Uchwała Nr XIV/164/2012 z dnia 23.11.2012 r. zmieniająca uchwałę nr VII/85/2011 Rady Miejskiej Zagórowa  z dnia 30 września 2011 r. w sprawie opłat za swiadczenia przektraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego9 w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie