Uchwała Nr XIV/162/2012 z dnia 23.11.2012 r.

 

 

Uchwała Nr XIV/162/2012 r. z dnia 23.11.2012 r. w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznefo na 2013 r.