Uchwała Nr XIV/161/2012 z dnia 23.11.2012 r.

 

Uchwała Nr XIV/161/2012 r. z dnia 23.11.2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórówna okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

Tabela 1