Uchwała Nr XIV/159/2012 z dnia 23.11.2012 r.

 

 

Uchwała Nr xIV/159/2012 z dnia 23.11.2012 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2013 r.