Uchwała Nr XIV/156/2012 z dnia 23.11.2012 r. UCHWAŁA ZOSTAŁA UCHYLONA

 

 Uchwała została uchylona

 

Uchwała Nr XIV/156/2012 z dnia 23.11.2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca jej składania

 

ZAŁĄCZNIKI:

Deklaracja