Uchwała Nr XV/175/2012 z dnia 28.12.2012 r.

 

Uchwała Nr XV/175/2012 z dnia 28.12.2012 r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032

 

Objaśnienia

Wieloletnie Prognoza Finansowa

WPF pkt. 24 2012