Uchwała Nr XIII/152/2012 z dnia 31.08.2012 r.

 

Uchwała Nr XIII/152/2012 z dnia 31.08.2012r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do reazlizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny