Uchwała Nr XIII/151/2012 z dnia 31.08.2012 r.

 

Uchwała Nr XIII/151/2012 z dnia 31.08.2012 r. w sprawie uchwalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gmine Zagórów