Uchwała Nr XIII/150/2012 z dnia 31.08.2012 r.

 

Uchwała Nr XIII/150/2012  z dnia 31.08.2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Zagórów