Uchwała Nr XII/145/2012 z dnia 22.06.2012 r.

 

Uchwała Nr XII/145/2012 z d nia 22.06.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat.