2010

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
w sprawie budżetu na 2011 rok
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2011r
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerach geodezyjnych 1272/1 i 1272/5 o łącznej powierzchni 0,0882 ha stanowiącej własność Państwa Henryka i Urszuli Ulatowskich
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerach geodezyjnych 1273/1 i 1273/5 o łącznej powierzchni 0,0916 ha stanowiącej własność Państwa Andrzeja i Katarzyny Bernat
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów na nieruchomość będącą własnością osoby prawnej
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2010
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2011-2021
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Zagórowa
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Zagórowa