Sesja XVIII

 

Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej Zagórowa odbytej w dniu 1 marca 2017 r. - pobierz