Sesja XVI

 

Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej Zagórowa odbytej w dniu 26 października 2016 r. - pobierz