Sesja XIII

 

Protokół z XIII sesji Rady Miejskiej Zagórowa odbytej w dniu 18 lipca 2016 r. - pobierz