Sesja XII

 

Protokół z XII sesji Rady Miejskiej Zagórowa odbytej w dniu 30 czerwca 2016 r. - pobierz