Sesja II

 

Protokół Nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej w Zagórowie odbytej w dniu 27 grudnia 2014 r. - pobierz