Sesja I

 

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej Zagórowa odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku - pobierz