Kadencja 2014 - 2018

Sesja XIV

 

Protokół z XIV sesji Rady Miejskiej Zagórowa odbytej w dniu 14 września 2016 r. - pobierz