Sesja XXVIII

 

Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej Zagórowa odbytej w dniu 29 października 2014 r.