Sesja XXVII

 

Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej Zagórowa odbytej w dniu 5 września 2014 r.