Sesja XXIV

 

Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej Zagórowa odbytej w dniu 21 lutego 2014 r.