Sesja XXIII

 

Protokół Nr XXIII z sesji Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 grudnia 2013 r.