Sesja XXI

 

Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej Zagórowa odbytej w dniu 4 września 2013 r.