Sesja XVII

 

Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej Zagórówa z dnia 19 kwietnia 2013 r.