Projekty uchwał na XIV sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 15 maja 2020 r.

Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2020 – 2035.

Projekty załączników: nr. 1 - WPF na lata 2020-2035       nr. 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Projekty załączników:  Nr 1     Nr 2     Nr 3     Nr 4

 

Projekt uchwały w sprawie "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórów."

Projekt uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania dzieciom i młodzieży Stypendium Burmistrza Gminy Zagórów ze środków Gminy Zagórów.

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na skwerze Jego imienia w Zagórowie.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy Zagórów.

Projekt uchwały w sprawie zbycia prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów, oznaczonej numerem działki 2128/2 o powierzchni 0,0237 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres 5 lat.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/62/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zalesie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/34/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Adamierz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/41/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kopojno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/54/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Oleśnica do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/52/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Myszakówek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/42/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Koszelewska Łąka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/43/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kościołków do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/45/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łazińsk Pierwszy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/44/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łazińsk Drugi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/58/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Szetlew do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/56/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Skokum do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/57/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stanisławów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/36/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Augustynów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/37/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bukowe do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/38/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Drzewce do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/39/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Grądzeń do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/50/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Michalinów Oleśnicki do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/49/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Mariantów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/48/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łukom do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/47/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łomów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/51/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Michalinów Trąbczyński do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt  uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/59/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Szetlewek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/55/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Osiny do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/35/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Anielewo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/61/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wrąbczyn do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/46/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łazy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/60/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Trąbczyn do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/40/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Imielno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/53/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Wieś do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.