Projekty uchwał na XII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 25 lutego 2020 r.

 

Projekty uchwał na XII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej Zagórowa w dniu 25 lutego 2020 r.:

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Zagórów na lata 2015-2022

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg